KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Afşin Meslek Yüksekokulu

AFŞİN MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÜÇ YENİ AKADEMİK ÇALIŞMA-23.03.2018

Okulumuzun akademisyenlerinden Öğr. Gör. Ömer KARATUTLU ve Öğr. Gör. Harun MUSLU tarafından hazırlanan "Afşin Kamu Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği"  isimli akademik çalışması, Öğr. Gör. Ömrüm IŞIKAY GÜRBÜZ tarafından hazırlanan "Afşin - Elbistan Kültür Havzasında Bestelenen Şiirleriyle Şairler" isimli akademik çalışması ve son olarak Öğr. Gör. Yeliz KANTAR tarafından hazırlanan "Arşiv Belgeleri Işığında Diyarı Ashab-ı Kehf : Afşin" isimli akademik çalışması hakkında basın mensupları bilgilendirildi.