Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Afşin Meslek Yüksekokulu


T.C.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

AFŞİN MESLEK YÜKSEKOKULU

TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!...

TEK DERS SINAVI

25 Ağustos 2017 Cuma günü saat 14:00’da yapılacaktır.

Müracaat: 22 – 24 Ağustos 2017

Yaz Okulunu tamamlayan öğrenciler için 5 Eylül 2017 Salı günü saat 14:00’da yapılacaktır.

 

Başvuru : Tek Ders sınavına girecekler yukarıda belirtilen tarihlerden birini tercih etmesi durumunda; Yüksekokulumuzun Öğrenci İşleri biriminden onaylı Transkript, Tek Ders Başvuru Formu, Tek Ders Sınavı Müracaat ve Not Bildirim Formunu alarak ve bu formları doğru bir şekilde doldurarak, önce danışmanına ve bölüm başkanına onayını (İmza) aldıktan sonra mesai bitimi saat 17:00’a kadar Yüksekokul Yazı İşleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ

NOT : Öğrenci, müracaatını kendisi yapmak zorundadır.

 

 

UYARI – TEK DERS SINAVI


Madde 30 – (Başlığı ile birlikte değişik: RG-29/5/2015-29370)1  1. Mezun olmak üzere sadece bir başarısız (FF,FD) dersi kalan ve bu dersinden de devam şartını yerine getirmiş, dersle ilgili döneminde kayıt yaptırmış ve katkı payını/öğrenim ücretini yatırmış olan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere başarısız oldukları ders için tek ders sınavı yapılır. Tek ders sınavı her yarıyıl sonunda, sınavların bitiminden sonra, akademik takvimlerde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu sınavda alınan harfli not o dersin yarıyıl başarı notudur.
  2. Tek ders sınavına giremeyen öğrencinin mazeret sınav hakkı yoktur.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı