Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Afşin Meslek Yüksekokulu

ÖSYM EK YERLEŞTİRME İLE ÜNİVERSİTEMİZİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK EDERİZ.

Sevgili Öğrencimiz; Üniversitemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Kesin kayıt sırasında ve sonrasında sizlere yardımcı olacak işlemlerin özeti aşağıya çıkarılmıştır.

Kayıt işlemleri 06-09 EYLÜL 2016 tarihleri arasında ilgili Akademik Birimlerin kayıt Bürolarında yapılacaktır.

 

KAYIT İŞLEMLERİ

Ek Yerleştirme Tarihleri                        : 06 EYLÜL - 09 EYLÜL 2016

Öğrenim Ücretlerini Yatırma Tarihleri     : 29 AĞUSTOS - 09 EYLÜL 2016

Ders Kaydı Tarihleri                              :29 AĞUSTOS - 10 EYLÜL 2016

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- ÖSYS sınav sonuç belgesi

2- Lise Diplomasının aslı veya diploma hazırlanmamışsa mezuniyet belgesinin aslı

3- Nüfus Cüzdan fotokopisi

4- 6 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında)

5- Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri MYO ve Göksun MYO İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI için;

Bu programa alınacak öğrencilerin, DEVLET HASTANELERİNDEN VEYA ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDEN, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin fotokopisi kabul edilmez.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Not: Kayıtla ilgili duyuru ve bilgiler 

http://oidb.ksu.edu.tr/Default.aspx ve http://www.ksu.edu.tr 

adresinden takip edilebilir ve öğrenilebilir.

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ YATIRMA TARİHLERİ(İkinci Öğretim Öğrencileri İçin):

Yeni kazanan ve mevcut okuyan öğrencilerimiz 29 AĞUSTOS - 9 EYLÜL 2016 tarihine kadar Öğrenci Numarası ile birlikte Türkiye Vakıflar Bankası ATM  lerinden KURUM ÖDEMESİ olarak yatırmaları gerekmektedir. (Her öğrencinin ödeyeceği miktar banka kayıtlarına aktarılmıştır.)

 

DERS KAYDI

Üniversitemize kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra; birinci yarıyıl derslerine devam edebilmek için 29.08.2016 ile 10.09.2016 tarihleri arasında öğrenci otomasyonundan ders kaydınızı yapmanız zorunludur. Ders Kaydı yapılmadığı takdirde derslere devam edemezsiniz. Öğrenim ücretini yatırmayan İkinci Öğretim öğrencilerinin ders kaydı yapılmayacaktır.

Ders kaydının yapılabilmesi için Öğrenci Bilgi Sistemine 

http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx

adresinden girilerek ders kaydının tamamlanması gerekmektedir.

Kullanıcı Adı: ÖĞRENCİ NUMARASI

Şifre             : TC KİMLİK NO İLK 5 HANESİ


ÖĞRENCİ NO SORGULAMA

Öğrenci numarasını bilmeyen öğrencilerimiz Öğrenci Numarasını öğrenmek için, T.C. Kimlik Numarası ile birlikte “oidb.ksu.edu.tr” adresinden

aşağıdaki “Öğrenci Numarası Sorgulama” menüsünden öğrenilecektir. http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx

 

KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER

Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan ancak tek ders veya ek sınavlar sonucunda mezun olacak olan öğrencilerin kayıtları geçici olarak yapılacaktır yalnız bu öğrencilerimiz 30 ARALIK 2016 tarihine kadar mezuniyet belgelerini getirmeleri gerekmektedir. 30 ARALIK 2016 tarihine kadar diplomasını teslim etmeyen öğrencilerin geçici kayıtları silinecektir.

 

KAYIT YAPTIRAMAYACAKLAR

1111 sayılı Askerlik kanunu hükümlerine ve bu konuda Milli Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler, İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylardan dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına kayıt olacaklar hariç.)

Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olanlar.

 

ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER İÇİN SAĞLIK RAPORU

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için (E-Kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi öğrenci üniversiteye geldiğinde bu raporu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.)

 

MUAFİYET

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, isterlerse burada başarılı olduğu derslerden muaf olmak isteyebilirler. Bunun için 06-09 EYLÜL 2016 tarihleri arasında Bölüm Başkanlıklarına transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvurması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 

Üniversitemiz 2016–2017 eğitim-öğretim yılı 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacaktır.


KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 Tek ders sınavı

MADDE 30 –  (Başlığı ile birlikte değişik: RG-29/5/2015-29370)1

 (1) Mezun olmak üzere sadece bir başarısız (FF, FD) dersi kalan ve bu dersinden de devam şartını yerine getirmiş, derse ilgili döneminde kayıt yaptırmış ve katkı payını/öğrenim ücretini yatırmış olan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere başarısız oldukları ders için tek ders sınavı yapılır. Tek ders sınavı her yarıyıl sonunda, sınavların bitiminden sonra, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu sınavda alınan harfli not o dersin yarıyıl başarı notudur.

 (2) Tek ders sınavına giremeyen öğrencinin mazeret sınavı hakkı yoktur.öğrenci otomasyonundan Güz dönemi ders kayıt işlemlerini yapabilecektir.

Harç yatırması gereken öğrencilerimizin Öğrenci Numarası ile birlikte Türkiye Vakıflar Bankası ATM'lerinden (Her öğrencinin ödeyeceği miktar banka kayıtlarına aktarılmıştır.)  harç ücretlerini yatırması zorunludur. 


1-YAZ ÖĞRETİMİNDEN DERS ALMAK İSTEYEN (DİLEKÇE VERENLER DAHİL) TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN OTOMASYON ÜZERİNDEN DERS SEÇİMİNİ YAPMALARI GEREKMEKTEDİR. (BİRİMLERE DİLEKÇE VERMİŞ OLMAK KAYIT ANLAMINA GELMEMEKTEDİR.)

2-YAZ OKULU ÜZRETLERİ VAKIFLAR BANKASI “ATM” DEN VEYA ŞUBEDEN “ONLİNE KURUM ÖDEMESİ” OLARAK YATIRILACAKTIR.  ASLA HESABA PARA YATIRILMAMALIDIR. ZİRA SİSTEMDE GÖZÜKMEMEKTEDİR.

3-YAZ OKULU DERS KAYIT İŞLEMLERİ 3 TEMMUZ 2015 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

4-BÖLÜM DIŞINDAN DERS ALACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN KENDİ BÖLÜMLERİYLE GÖRÜŞDÜKTEN SONRA DİĞER BÖLÜMDEN DERS ALMA İŞLEMİ YAPABİLİRLER.

5-MEZUNİYET AŞAMASINDA OLUP MEZUNİYET SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİMİZ AYNI ZAMANDA YAZ OKULUNDAN DA DERS SEÇEBİLECEKLERDİR. MEZUNİYET SINAVINDAN BAŞARILI OLMALARI DURUMUNDA İSE YAZ OKULUNDAN DERS KAYITLARI SİLİNEBİLECEK VE ÜCRETLERİ İADE EDİLECEKTİR.

6-DERS ÜCRETİNİ YATIRAN ÖĞRENCİLERİMİZ TEKRAR OTOMASYON PROGRAMINA GİREREK DERS KAYITLARINI KESİNLEŞTİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.  AKSİ HALDE DERS KAYDI TAMAMLANMIŞ OLMAYACAKTIR.

7-ÜNİVERSİTEMİZ DIŞINDAKİ DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜNİVERSİTEMİZDEN DERS ALABİLMELERİ İÇİN ÖNCELİKLE(http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx) BAŞVURU LİNKİNDEN ÖĞRENCİLİK BAŞVURUSU YAPACAKLARDIR. DAHA SONRA İSE, KSÜ ÖĞRENCİ OTOMASYONU(http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) LİNKİ ÜZERİNDEN DERS SEÇİMİ YAPACAKLAR SİTEMDE ÇIKAN ÜCRETİ VAKIFBANK “ONLİNE KURUM ÖDEMESİ VEYA ATM”LERİNDEN YATIRDIKTAN SONRA TEKRAR OTOMASYONDAN DERS KAYITLARINI KESİNLEŞTİRECEKLERDİR.

8- DERSLERİN AÇILMASI MÜRACAAT EDEN ÖĞRENCİ SAYILARINA BAĞLI OLDUĞUNDAN, MÜRACAAT EDİLEN HER DERS AÇILACAK ANLAMINDA DEĞİLDİR. AÇILMAYAN DERSLERE YATIRILAN ÜCRET DAHA SONRA İADE EDİLECEKTİR.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı