KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Afşin Meslek Yüksekokulu

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Duyurusu-28.06.2021

Üniversitemiz Senatosu tarafından 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında  Yaz Öğretimi açılmasına karar verilmiştir.  

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI – YAZ ÖĞRETİMİ AKADEMİK TAKVİMİ

15-17 Haziran 2021

Haftalık Ders Programının Akademik Birimlerce Hazırlanarak İlan Edilmesi

28 Haziran- 02 Temmuz  2021

Ders Kayıtları ve Harç Yatırma

07-09 Temmuz 2021

Ders Ekleme-Çıkarma ve Kayıt Düzeltmeleri

12 Temmuz-03 Eylül 2021

Eğitim-Öğretim Dönemi (7 Hafta)

04-12 Eylül 2021

Yaz Öğretimi Final Sınavları (9 Gün)

15 Eylül 2021

Final Sınav Sonuçlarının İlanı İçin Son Gün
1. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretimine  Üniversitemiz öğrencileri ile diğer Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin başvurusunun kabul edilmesine,

2. 2020-2021  Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretiminde ders almak isteyen  öğrenciler, ders kayıtlarını takvimde belirtilen tarihler arasında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapmalarına,

3. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretiminde ders/dersler, Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden yürütülmesine,

4. Üniversitemiz öğrencileri, bir dersin veya ona eşdeğer bir dersin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde açılmamış olması şartıyla, başka bir üniversitenin programından yaz öğretiminde ders alabilmelerine,

5. Üniversitemiz öğrencileri, bulundukları yarıyıl ve önceki yarıyıllardan başarısız olduğu (FF, FD, DS, YS) dersleri öncelikli olmak koşuluyla, genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması durumunda yaz öğretiminde üst yarıyıllardan ders alabilmelerine, 

6. Ara sınavlar; 45 dakikadan az ve 90 dakikadan fazla olmamak kaydıyla sınav sorularının niteliğine göre ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenecek süre içerisinde Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden çevirim içi olarak yapılmasına,

7. Ara sınavlarölçme ve değerlendirme esaslarına uygun olarak Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden çoktan seçmeli olarak test yöntemiyle ile yapılmasına,

8. Yaz Stajı bulunan öğrencilerimiz Yaz Öğretimine başvurabilmelerine,

9. Özel öğrenci olarak farklı üniversitelerden üniversitemize eğitim almaya gelen ve özel öğrencilik süresi 2020-2021 Bahar dönemi sonunda bitecek olan öğrencilerin sadece özel öğrencilik süresince üniversitemizden almış oldukları dersler için yaz öğretiminden yararlanabilmelerine,

10. Bir dersin açılabilmesi için en az 15 öğrencinin o derse kayıt yaptırmış olmasına,

11. Diğer Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim gören öğrencilerinin başvurularının Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapmalarına (Başvuru Linki ve Sistem ilerleyen günlerde açılacaktır), 

12. Diğer Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim gören misafir öğrencilerin 1 saatlik ders ücretlerinin iki katı olarak hesaplanmasına, Yaz öğretimi ücretlerinin sistem tarafından hesaplanmasına,  
Önlisans programında öğrenim gören 2017 yılında kayıt yaptıran öğrenciler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. maddesi (c) fıkrası hükmü gereğince Ek Sınav hakkı verilmesi nedeniyle yaz öğretiminden faydalanamayacaktır. 

YAZ OKULUNDA AÇILMASI PLANLANAN DERSLER