KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Afşin Meslek Yüksekokulu

Yüksekokulumuz, Yükseköğretim Kurulu’nun 14/02/1994 tarihli kararı ile 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/b–2 ve 2809 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Meslek Yüksekokulu adıyla; Teknik Programlar Bölümünde “Elektrik”, İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde “İşletmecilik” programlarıyla açılmıştır. Yüksekokulumuzda 1999 yılından itibaren Muhasebe ve Vergi Bölümü / Muhasebe ve vergi uygulamaları programı ve Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı I. ve II. Öğretim olmak üzere  iki programa daha öğrenci alımı yapılmıştır. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü / Bilgisayar Programcılığı programı 2005-2006 Eğitim Öğretim döneminde faaliyete geçerken, 2011 yılında Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü altında İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, 2014 yılında Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü / Kimya Teknolojisi programı ve 2016 yılında Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü/Maden Teknolojisi Programı eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Misyonumuz; Toplumla etkileşim içerisinde, bilgi ve teknolojiye dayalı, etkili ve etkin hizmet sunabilecek nitelikte bilgi ve beceri düzeyi yüksek, iş piyasasınca aranan, görev ve sorumluluk bilinci gelişmiş, meslek mensupları yetiştirmektir.

Vizyonumuz; İlham veren bir üniversite perspektifinde önce insan anlayışı ile geleneği değişimle bütünleştirerek geleceği elinde tutan ve aranan bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiş lider kurumlardan biri olmaktır.

Afşin Meslek Yüksekokulu; Şeffaflığı, Adil Olmayı, Katılımcılığı, Hesap Verilebilirliği, Yenilikçiliği, Üretkenliği, Yenilikçi Düşünmeyi, Düşünce ve İfade Özgürlüğünü, Estetik Duyarlılığı, Akademik Özgürlüğü, Öğrenci Odaklılığı, İş Tatminini Geliştirmeyi temel ilkeler olarak benimsemiştir.

Değerler;

 1. Akademik ve etik değerlere bağlılık
 2. Kalite bilinci
 3. Saydamlık
 4. Yenilikçilik
 5. Toplumsal sorumluluk
 6. Katılımcılık
 7. Nesnellik
 8. Liderlik
 9. Ulaşılabilirlik
 10. Güvenilirlik
 11. Doğayı koruma bilinci

Hedefler;

 1. Afşin Meslek Yüksekokulu olarak temel hedefimiz kalite politikamız, eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi amaçlayan bir Yüksekokul olmaktır.
 2. Uygulamalı eğitim yönetiminde verimli ve etkili bir şekilde iş gören süreç odaklı ve sürdürülebilir kurumsal sistemler geliştirmek ve uygulamak.
 1. Öğretim ve ölçme-değerlendirme süreçlerinin niteliğini artırmak.
 2. Birim bünyesinde akademik çalışmaları teşvik ederek bilimsel çıktıların nicelik ve niteliğini artırmak.
 3. Kayıtlı öğrenci sayımızı aşamalı olarak artırmak.
 4. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin uzaktan eğitim ile ilgili hedeflerimizle entegrasyonunu sağlamak.
 5. Demokratik, etik ve değerlerle örtüşen bir kurum kültürü ve iklimi tesis etmek.
 6. Öğrenci aidiyet ve memnuniyetini artırmaya yönelik çözümler geliştirmek.Misyonumuz; Toplumla etkileşim içerisinde, bilgi ve teknolojiye dayalı, etkili ve etkin hizmet sunabilecek nitelikte bilgi ve beceri düzeyi yüksek, iş piyasasınca aranan, görev ve sorumluluk bilinci gelişmiş, meslek mensupları yetiştirmektir.

  Vizyonumuz; İlham veren bir üniversite perspektifinde önce insan anlayışı ile geleneği değişimle bütünleştirerek geleceği elinde tutan ve aranan bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiş lider kurumlardan biri olmaktır.

  Afşin Meslek Yüksekokulu; Şeffaflığı, Adil Olmayı, Katılımcılığı, Hesap Verilebilirliği, Yenilikçiliği, Üretkenliği, Yenilikçi Düşünmeyi, Düşünce ve İfade Özgürlüğünü, Estetik Duyarlılığı, Akademik Özgürlüğü, Öğrenci Odaklılığı, İş Tatminini Geliştirmeyi temel ilkeler olarak benimsemiştir.

  Değerler;

  v  Akademik ve etik değerlere bağlılık

  v  Kalite bilinci

  v  Saydamlık

  v  Yenilikçilik

  v  Toplumsal sorumluluk

  v  Katılımcılık

  v  Nesnellik

  v  Liderlik

  v  Ulaşılabilirlik

  v  Güvenilirlik

  v  Doğayı koruma bilinci

  Hedefler;

  Ø  Afşin Meslek Yüksekokulu olarak temel hedefimiz kalite politikamız, eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi amaçlayan bir Yüksekokul olmaktır.

  Ø  Uygulamalı eğitim yönetiminde verimli ve etkili bir şekilde iş gören süreç odaklı ve sürdürülebilir kurumsal sistemler geliştirmek ve uygulamak.

  Ø  Öğretim ve ölçme-değerlendirme süreçlerinin niteliğini artırmak.

  Ø  Birim bünyesinde akademik çalışmaları teşvik ederek bilimsel çıktıların nicelik ve niteliğini artırmak.

  Ø  Kayıtlı öğrenci sayımızı aşamalı olarak artırmak.

  Ø  Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin uzaktan eğitim ile ilgili hedeflerimizle entegrasyonunu sağlamak.

  Ø  Demokratik, etik ve değerlerle örtüşen bir kurum kültürü ve iklimi tesis etmek.

  Ø  Öğrenci aidiyet ve memnuniyetini artırmaya yönelik çözümler geliştirmek.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı