KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Afşin Meslek Yüksekokulu

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ TEK DERS SINAV DUYURUSU-24.01.2020

TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!...

TEK DERS SINAVI

31 Ocak 2020 Cuma Günü Saat 11:00'da yapılacaktır.

MÜRACAAT TARİHLERİ 20-29 OCAK 2020 TARİHLERİ ARASIDIR.

Tek ders sınavına müracaat edecek öğrenciler Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerinden onaylı Transkript, Tek Ders Müracaat ve Not Bildirim Formunu  alacak ve bu formları doğru bir şekilde doldurarak, önce danışmanlarına ve bölüm başkanlarının onayını (imza) aldıktan sonra 29 Ocak 2020  Çarşamba günü saat 17:00'a kadar Yazı işlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Tek ders sınavına girecek öğrencilere önemle duyurulur.


Not: Öğrenciler tek ders başvurularını kendileri yapmak zorundadır.

Tek ders sınavı

MADDE 10 –  (1) Mezun olmak üzere sadece bir başarısız dersi kalan veya mezuniyet durumunda olup GNO 2.0 altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere seçeceği bir dersten bir defaya mahsus olmak üzere tek ders sınavı hakkı verilir.

(2) DS (Devamsız) dersi olan öğrenciler tek ders sınavına giremez.

(3) Tek ders sınavına girilecek derse daha önce ders kaydı yapılarak devamı alınmış olmak ve tek derse gireceği dönemin katkı payını/öğrenim ücretini yatırmış olmak koşulu aranır.

(4) Tek ders sınavı her yarıyıl sonunda, sınavların bitiminden sonra, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(5) Tek ders sınavda alınan harf notu, öğrencinin sınavdan aldığı notun mutlak sisteme göre karşılığıdır ve o dersin yarıyıl başarı notudur.

(6) Tek ders sınavına giremeyen öğrencinin mazeret sınavı hakkı yoktur.