KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Afşin Meslek Yüksekokulu

YAZ OKULU DUYURUSU-09.06.2020

Üniversitemiz Senatosu tarafından 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında (sadece bulundukları yarıyıl itibariyle BAŞARISIZ OLDUKLARI veya ALTTAN ALMAK ZORUNDA oldukları ders/derslere kayıt yaptırabileceklerdir.) Yaz Öğretimi açılmasına karar verilmiştir.  

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI – YAZ ÖĞRETİMİ AKADEMİK TAKVİMİ

15-17 Haziran 2020

Haftalık Ders Programının Akademik Birimlerce Hazırlanarak İlan Edilmesi

18-23 Haziran 2020

Ders Kayıtları ve Harç Yatırma

24-26 Haziran 2020

Ders Ekleme-Çıkarma ve Kayıt Düzeltmeleri

29 Haziran-14 Ağustos 2020

Eğitim-Öğretim Dönemi (7 Hafta)

15-23 Ağustos 2020

Yaz Öğretimi Final Sınavları (9 Gün)

28 Ağustos 2020

Final Sınav Sonuçlarının İlanı İçin Son Gün


1. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimine Sadece ÜNİVERSİTEMİZ öğrencileri başvuracaklardır. Diğer Yükseköğretim Kurumlarından öğrenci başvurusu KABUL EDİLMEYECEKTİR.

2. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretiminde ders almak isteyen Üniversitemiz öğrencileri ders kayıtlarını takvimde belirtilen tarihler arasında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapacaklardır. 

3. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretiminde ders/dersler, Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden yürütülecektir.

4. Üniversitemiz öğrencileri diğer Yükseköğretim Kurumundan yaz öğretiminden ders almaları durumunda aldıkları ders/dersler KABUL EDİLMEYECEKTİR.

5. Öğrencilerimiz, sadece bulundukları yarıyıl itibariylMÜFREDATINDA OLUP DA  ALAMADIKLARI ,  BAŞARISIZ OLDUKLARI veya ALTTAN ALMAK ZORUNDA oldukları ders/derslere kayıt yaptırabileceklerdir. 

6. Ara sınavlar; 45 dakikadan az ve 90 dakikadan fazla olmamak kaydıyla sınav sorularının niteliğine göre ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenecek süre içerisinde Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden çevirim içi olarak yapılacaktır.

7. Ara sınavlarölçme ve değerlendirme esaslarına uygun olarak Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden çoktan seçmeli olarak test yöntemiyle ile yapılacaktır.


8. Final sınavları yüz yüze yapılacaktır. Pandemi sürecinin seyrine göre final sınavlarının Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden çevirim içi olarak yapılmasını gerektirecek bir durum olması halinde Üniversite Senatosu tarafından yeniden değerlendirecektir. 

9. Final sınavlarının yüz yüze yapılması durumunda, ara sınavlarının etkisinin %20 final sınavlarının etkisinin %80, her iki sınavın da uzaktan eğitim sistemiyle dijital ortamda yapılması halinde ara sınavlarının etkisinin %40 final sınavlarının etkisinin %60 olarak değerlendirilecektir.

10. Bir dersin açılabilmesi için en az 15 öğrencinin o derse kayıt yaptırmış olması gerekir.

11. Yaz Stajı bulunan öğrencilerimiz Yaz Öğretimine başvurabileceklerdir.

12. Yaz Öğretimi ücretleri sistem tarafından hesaplanacaktır. Vakıfbank ATM/Gişe veya İnternet Bankacılığı üzerinden Yaz Öğretimi kapsamında aldığınız derslerin ders ücretlerini ödeyiniz.

 


Önlisans programında öğrenim gören 2016 yılında kayıt yaptıran öğrenciler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. maddesi (c) fıkrası hükmü gereğince Ek Sınav hakkı verilmesi nedeniyle yaz öğretiminden faydalanamayacaktır.