KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Afşin Meslek Yüksekokulu

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Başvuru, Ders Kayıt Ve Katkı Payı Ödeme İşlemleri Bilgilendirmesi-28.06.2021

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI – YAZ ÖĞRETİMİ AKADEMİK TAKVİMİ

28 Haziran- 02 Temmuz  2021

Ders Kayıtları ve Harç Yatırma

07-09 Temmuz 2021

Ders Ekleme-Çıkarma ve Kayıt Düzeltmeleri

12 Temmuz-03 Eylül 2021

Eğitim-Öğretim Dönemi (7 Hafta)

04-12 Eylül 2021

Yaz Öğretimi Final Sınavları (9 Gün)

15 Eylül 2021

Final Sınav Sonuçlarının İlanı İçin Son GünDiğer Yükseköğretim Kurumu öğrencisi olup Üniversitemizden yaz okuluna başvuru yapabilmek isteyen öğrenciler yaz okulu başvuru sistemi üzerinden başvuru işleminizi yapınız.


Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız


Başvuru sistemi 28.06.2021 tarihinde saat: 08:00’da açılacak 02.07.2021 tarihinde Saat: 16:00’da kapanacaktır.

Başvuruda bulunabilmek için Herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda kaydınızın bulunması gerekmektedir. (Sistem kayıt kontrolünü YÖKSİS üzerinden yapmaktadır. YÖKSİS’te kaydınız yoksa başvuru yapamazsınız.)

Başvuru Sistemi üzerinden başvurunuzu yaptıktan sonra başvurunuzun ders kayıt ve harç yatırma işlemleri için aktarma işlemleri Saat başlarında yapılmaktadır. Aktarım sonrasında artık Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sisteminde kayıtlı aktif öğrenci statüsü kazanılmış olunacaktır.

Öğrenci Bilgi Sistemine Giriş Kullanıcı adı:Öğrenci Numaranız, Şifre: TC Kimlik Numaranızın İlk 5 (Beş) hanesidir.Öğrenci Bilgi Sistemine Girmek İçin Tıklayınız


Ders Kayıt İşlemleri ve Önemli Notlar:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri veya misafir öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihler arasında http://obs.ksu.edu.tradresinden giriş yaptıktan sonra Kullanıcı Adı ve Şifresi ile birlikte öğrenci otomasyonuna girerek ders seçimini yapacaklardır.

Yaz öğretiminde bir öğrenci, varsa ön şartını sağlamış olmak koşuluyla, kendi müfredatından 16 (onaltı) ders saatini aşmamak üzere ders alabilir.

Yaz döneminde bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı 15’in altında olamaz. Açılan dersler akademik takvimde belirtilen tarihlerdehttp://oidb.ksu.edu.tr/web sayfamızda ilan edilecektir.

Yaz öğretiminin ilk haftası içinde ders ekleme ve bırakma yapılabilir. Ancak bırakılan dersin öğrenim ücreti, öğrenciye iade edilmezAncak bir dersin açılamaması nedeniyle bu derse kayıt yaptıran öğrenciye, açık olan başka bir derse kayıt yaptırma imkânı verilir.

Derse kayıt yaptıran öğrenci sayısının az olması nedeniyle dersin açılmaması durumunda dersin öğrenim ücreti öğrencilere iade edilir.

Staj dersi yaz okulundan alınabilir ancak staj için en az 15 (onbeş) öğrenci sınırlaması aranmaz

Yaz öğretiminde ders alan öğrencilerin başarı durumları, ara sınav ve dönem sonu sınavların yapılışı ve başarıya katkısı "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre yürütülür.

Ara sınavlar;45 dakikadan az ve 90 dakikadan fazla olmamak kaydıyla sınav sorularının niteliğine göre ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenecek süre içerisinde Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden çevirim içi olarak yapılacaktır.

Üniversitemiz öğrencileri, bulundukları yarıyıl ve önceki yarıyıllardan başarısız olduğu (FF, FD, DS, YS) dersleri öncelikli olmak koşuluyla, genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması durumunda yaz öğretiminde üst yarıyıllardan ders alabileceklerdir.


Ücret Ödeme İşlemleri ve Önemli Notlar:

Yaz dönemi ders ücretleri oidb.ksu.edu.tr web adresinde gösterilmiştir. Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden seçtiğiniz derse göre ücret sistem tarafından otomatik hesaplanmaktadır.

Birinci ve ikinci öğretim programında kayıtlı öğrenciler ekli tabloda belirtilen aynı ücreti öderler.

Üniversitemiz dışından ders alacak misafir öğrenciler, ekte yer alan tablodaki saat ücretlerinin İKİ (2) KATINI öderler.

Kontenjan nedeniyle dersin açılmaması durumunda açılan bir dersi tercih edebilir veya etmeyebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra; kayıt ekranında yatıracak olduğunuz ücret görülecektir. Belirlenen ücretin, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında aşağıdaki şekilde ödeyebilirsiniz.


Herhangi Bir Vakıflar Bankası ATM’lerinden;

Ödeme İşlemleri

Eğitim Ödemeleri

Üniversite Ödemeleri

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

TC Kimlik Numaranızı Giriniz

Öğrenci Numaranızı Giriniz

Karşınıza Gelen Harç Tutarını Yatırınız.

Vakıflar Bankası İnternet Bankacılığından;

Ödemeler

Eğitim ve Sınav Ödemeleri

Üniversite Harç İşlemleri

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Öğrenci Numaranızı Giriniz

Karşınıza Gelen Harç Tutarını Yatırınız


Banka ödemesini gerçekleştiren öğrenciler, kesin kayıt işlemlerini Öğrenci Otomasyon üzerinden yapabileceklerdir. Belirlenen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan öğrenciler ücretlerini ödemiş olsalar bile o dersi alamazlar. Açılması kesinleşmiş ve kayıt yaptırılmış olan derslere ait yaz okulu ücretleri geri ödenmez.

Hesaba yapılan EFT ile ödeme işlemleri kabul edilmemektedir.


Ücret iade İşlemleri :

Yaz okulunda, açılmayan derslerin ücretleri ders değişikliği yapılmaması durumunda ücret iadeleri, kendilerine ait olan IBAN numaralı hesaplarına yapılır. Kendilerine ait olmayan IBAN numarasına iade işlemi yapılamaz. Bu nedenle geri iadelerde gecikmeye mahal vermemek için öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sisteminde iletişim Bilgileri alanında yer alan (Harç Para İade İşleri) Banka Bilgileri alanına kendilerine ait IBAN numaralarını MUHAKKAK belirtmeleri ya da güncellemeleri gerekmektedir.

Ücret iadesi işlemleri, yaz okulu süresi içerisinde birimlerden başkanlığımıza gelen bilgilerin toplu halde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletilmesi sonucu anılan Başkanlık tarafından yapılır.


Üniversitemiz Öğrencilerin Üniversite içinden Başka Programlardan Ders Alma İşlemleri :

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencisinin kaydolmak istediği ders kayıtlı olduğu birimde açılmadığı takdirde, öğrenci bu dersi Üniversite içinde bir başka birimden alabilir. Bunun için diğer bir bölümden/programdan alınacak dersin denkliğinin içerik, dil, kredi ve saat açısından, ilgili bölüm/program ve Yönetim Kurulu tarafından önceden kabul edilmesi gereklidir.


Üniversitemiz Öğrencilerinin Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma İşlemleri :

Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin Üniversitemizde Yaz öğretiminde açılmaması durumunda, farklı bir üniversitenin Yaz Okulundan ilgili dersleri alabilir. Öğrenci, farklı bir üniversiteden alınacak dersin içerik, dil, kredi ve ders saatini, Yaz Okulu akademik takvimini içeren resmi belgeyi önceden kendi birimine vermelidir. İlgili bölüm, program veya anabilim dalının görüşü alınarak birim yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde farklı üniversiteden ders alınabilir.

Belirlenen kurallara uymadan diğer Yükseköğretim Kurumlarından alınan dersler transkripte işlenmez.


Yaz Okulu Sonrası Mezuniyet İşlemleri :

Normal öğrenim süresini tamamlayarak yaz öğretimi sonunda mezun olabilecek öğrencilerin, ilk kez aldıkları derslerin başarı notları, en son öğretim yılının ilgili dönemine işlenerek mezun olmalarına olanak tanınır.


Misafir Öğrencilerin Not Döküm (Transkript) Belgesi Gönderme İşlemleri :

Misafir Öğrenci Transkripti; yaz öğretimi akademik takviminde belirtilen “Notların kesinleştiği tarih”ten itibaren öğrencinin başvuru esnasında belirttiği İlgili Yükseköğretim Kurumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına posta yolu ile gönderilir. Ancak dileyen öğrenci Transkriptini elden de alabilecektir.


Önemli Notlar:

Üniversitemiz Öğrencileri  yaz okulu başvuru sistemine giriş yapmadan, kendi öğrenci bilgi sistemine http://obs.ksu.edu.tr girerek ders kayıtlanmalarını yapabileceklerdir.

Diğer Yükseköğretim Kurumu öğrencileri öncelikle yaz okulu başvuru sistemine online başvuruda bulunacaklardır. Başvuru işlemini yaptıktan sonra başvurular onaylanacak ve öğrenci bilgi sistemine aktarılacaklardır. Öğrenci Bilgi sistemine aktarıldıktan sonra  Öğrenci Bilgi Sistemine  http://obs.ksu.edu.tr girerek ders kayıtlanmalarını yapabileceklerdir.

Vakıfbank ATM’lerinde; Harç Yatırırken tekrar eden numaraların olması durumunda birkaç saniye beklenilmesi gerekir. Örnek: 20130066590 öğrenci numarası olan öğrencinin ATM üzerinden harç yatırırken “00” ve “66”da birkaç saniye beklemesi (2-3 saniye) gerekir

Önlisans programında öğrenim gören 2017 yılında kayıt yaptıran öğrenciler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. maddesi (c) fıkrası hükmü gereğince Ek Sınav hakkı verilmesi nedeniyle yaz öğretiminden faydalanamayacaktır.

Yaz okulu ile alakalı her türlü sorularınızı başvuru yapmak istediğiniz Birime sorabilirsiniz.Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu İletişim Numaraları için Tıklayınız;

YAZ OKULU ÜCRETLERİ