KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Afşin Meslek Yüksekokulu

Tek Ders Sınav Duyurusu-09.02.2022

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ders Alma, Sınavlar, Ders Geçme, Başarı Ve Notların Değerlendirilmesi Yönergesi


MADDE 10 – (1) Mezun olmak üzere sadece bir başarısız dersi kalan veya mezuniyet durumunda olup GNO 2.0 altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere seçeceği bir dersten bir defaya mahsus olmak üzere tek ders sınavı hakkı verilir.

(2) DS (Devamsız) dersi olan öğrenciler tek ders sınavına giremez.

(3) Tek ders sınavına girilecek derse daha önce ders kaydı yapılarak devamı alınmış olmak ve tek derse gireceği dönemin katkı payını/öğrenim ücretini yatırmış olmak koşulu aranır.

(4) Tek ders sınavı her yarıyıl sonunda, sınavların bitiminden sonra, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(5) Tek ders sınavda alınan harf notu, öğrencinin sınavdan aldığı notun mutlak sisteme göre karşılığıdır ve o dersin yarıyıl başarı notudur.

(6) Tek ders sınavına giremeyen öğrencinin mazeret sınavı hakkı yoktur.

 


NOT: Tek ders sınavına girecek öğrencilerin zorunlu stajı (zorunlu stajı varsa) yapmış olmaları gerekir. 


Tek Ders Sınavı başvuru Tarihi: 9 Şubat 2022 

Tek Ders Sınav Tarihi                :11 Şubat 2022


2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz harcını yatıran öğrenciler dilekçe ile kendi birimlerinin Öğrenci İşleri Ofisine bizzat gelerek başvuru yapacaklardır.


2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz harcını yatırmayan öğrenciler aşağıdaki İBAN numarasına güz dönem harç ücretini yatırıp, dekontunu dilekçelerinin ekine koyarak kendi birimlerinin Öğrenci İşleri Ofisine bizzat gelerek başvuru yapacaklardır.


Ücretin yatırılacağı İBAN Numarası:    TR51 0001 5001 5800 7309 0389 43


Alıcı Adı: K.S.U. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI